Sel kommune godkjente reguleringsplanen for E6 Selsverket 12. desember 2014.

De godkjente dokumentene:

Aktuelt for fylke(r): Innlandet