Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Med de nyåpnede kollektivfeltene i tilknytning til kryssene på E6 ved Skedsmovollen, vil det lønne seg å velge buss framfor bil.

Bilde av E6 med nytt kollektivfelt ved Skedsmovollen
Bussene kan kjøre forbi køen til og fra E6 ved Skedsmovollen på nye kollektivfelt. Foto: Batric Boricic / Statens vegvesen

Torsdag 1. juli åpnet de nye kollektivfeltene på Skedsmovollen i Lillestrøm. Statens vegvesen har bygd kollektivfelt langs avkjøringsrampen fra Oslo og påkjøringsrampen mot Oslo, og i kryssene som fører til og fra E6.

På E6 ved Skedsmovollen er det mye trafikk og til tider lange køer.

– Hensikten med kollektivfeltene er å favorisere bussene slik at de kan gli forbi bilkøen i et eget felt og bidra til at flere bruker bussen og færre kjører. Dette er et steg på vegen mot å skape et vegsystem som skal bidra til nullvekst i biltrafikken og en grønnere reisehverdag, sier byggeleder John Kristian Braatorp Ricardi i Statens vegvesen.

Ett års byggetid

Prosjektet ved Skedsmovollen har omfattet:

  • Utvidelse av eksisterende av- og påkjøringsramper fra og til E6, med en samlet lengde på ca. 1000 meter.
  • Endring av kjøremønsteret på fv. 120/rv. 226 over en strekning på ca. 500 meter.
  • Ombygging av trafikkøyer og rundkjøringer med tilkopling til E6-rampene.

Arbeidene startet i juni 2020 og er utført av Anlegg Øst Entreprenør AS på oppdrag for Statens vegvesen. 1. juli i år stod de ferdig.

Prislappen på prosjektet er på om lag 29 millioner kroner.

Kontakter

John Kristian Braatorp Ricardi
Byggeleder
Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Tel: 94 15 70 71

Pressevakt Drift og vedlikehold
* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje
Tel: 47 90 54 72

Aktuelt for fylke(r): Viken