Bygginga av 6,5 kilometer ny E6 gjennom Soknedal har nå pågått i omtrent ett år. Her er en kort status om hvordan vi ligger an.

- Etter ett års anleggsarbeid har vi jevn og god framdrift i alle deler av prosjektet. Entreprenørene våre har stor aktivitet på hele den kommende vegtraseen. Så langt er prosjektet i rute, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Det største enkeltelementet i prosjektet er Soknedalstunnelen. Framdriften på tunneldrivingen i slutten av uke 36 var 1106 meter fra sør og 805 meter fra nord.

- Nå er vi halvveis i drivinga av tunnelen. Prognosen vår tilsier gjennomslag i tunnelen et par måneder inn i 2019, sier ass. prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen.

For tida er om lag 200 personer i sving på anlegget.

Nedenfor er noen dronebilder fra anlegget (tatt 28. august) med beskrivelser av status i arbeidet.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag