De første 1000 meterne av Soknedalstunnelen er nå sprengt. Milepælen ble nådd forrige lørdag.

- Stort sett har vi hatt ok bergforhold så langt. Vi har påtruffet to soner i fjellet som har krevd tyngre sikring enn sprutbetong og bolter, som er metodene vi vanligvis bruker. Det har også vært relativt lite innlekkasje av vann i tunnelen, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

- Etter de prognoser vi har på fremdrift, forventer vi at tunneldrivingen er ferdig et par måneder over nyttår, sier Johnsen.

En del av gjengen som jobber med Soknedalstunnelen markerte milepælen med kake på tirsdag. Foto: Margot Lynum Bolstad
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag