Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide kuttet snoren og markerte at 6,5 kilometer ny E6 gjennom Soknedal er åpnet.

Markeringen fant sted fredag 16. oktober på den nye kollektivterminalen i tilknytning til Soknedalskrysset og Soknedal sentrum. Holdeplassen ble tatt i bruk i ordinær trafikk rett etter arrangementet.

Nyvegen ble åpnet for trafikk i juli, om lag tre måneder før opprinnelig planlagt.

- Framdriften har vært god gjennom hele anleggsperioden. Vi har hatt et godt og tett samarbeid med hovedentreprenør AF. Det er stas å kunne åpne vegen for trafikk flere måneder før tida og godt innenfor budsjett, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

God HMS

- Vi har også klart å ivareta sikkerheten til arbeiderne på en god måte. Totalt er det utført rundt en million arbeidstimer på anlegget, og vi har ikke hatt noen skader som har medført fravær, sier Johnsen.

Gamlevegen var dårlig

Gamle E6 på strekningen var en tofelts veg med generelt lav standard, stedvis nedsatt fartsgrense og som gikk gjennom tettstedet Soknedal. Midtrekkverk manglet. Vegen var ulykkesbelastet og oppfylte ikke dagens krav til vegstandard for riksvegnettet. Mange trafikanter hadde problemer med glatt veg på vinteren på gammelvegen, som snodde seg langs bredden av elva Sokna.

Ny E6 er 6,5 kilometer lang, en kilometer kortere enn gamle E6. Vegen er bygd som to-/trefelts veg. Den 3,6 kilometer lange Soknedalstunnelen er bygd med ett tunnelløp, der det er lagt til rette for at den kan utvides til to løp på et senere tidspunkt.

Økt trafikksikkerhet og redusert reisetid

- Gevinstene i prosjektet er økt trafikksikkerhet, betydelig redusert reisetid i prosent og bedre framkommelighet. Ny E6 utenom tettstedet Soknedal, gjør også trafikkforholdene lokalt mye tryggere, sier Johnsen.

- Vi har også gjort betydelige tiltak med veger og gang- og sykkelveger i lokalsamfunnet, inkludert ny Hovsbru inn mot sentrum nordfra. Disse tiltakene er også på det nærmeste avsluttet med unntak av den ekstra oppgraderingen gjennom sentrum, som kommunen fikk på plass reguleringsplan for tidligere i år, og der anleggsarbeidet snart starter opp og vil gå fram til sommeren 2021, sier Johnsen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide kuttet snora, som markerte at ny E6 gjennom Soknedal og ny kollektivterminal er ferdig. Han ble assistert av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, ordfører Sivert Moen i Midtre Gauldal kommune (t.v.) og fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag fylkeskommune (t.h.). Foto: Lars Erik Sira
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag