Statens vegvesen har behandlet innkomne merknader, og det har ført til noen mindre endringer i planforslaget.

Planforslaget er nå oversendt Saltdal kommune til endelig vedtak.

Aktuelt for fylke(r): Nordland