Saltdal kommune har 09.11.2017 vedtatt detaljregulering for den ca. 5,8 km lange strekningen av E6 mellom Hestbrinken og Borkamo.

Planstrekningen er en av 3 delstrekninger på den ca. 20 km lange parsellen av E6 mellom Sørelva og Borkamo som er under detaljregulering. 

Vedtatte plandokumenter

Aktuelt for fylke(r): Nordland