Saltdal kommune har 17.06.2015 vedtatt detaljregulering for den ca. 5,2 km lange vegstrekningen av E6 mellom Viskis og x rv. 77.

Planstrekningen er en av 3 delstrekninger på den ca. 20 km lange parsellen av E6 mellom Sørelva og Borkamo som er under detaljregulering. 

Vedtatte plandokumenter

Aktuelt for fylke(r): Nordland