Reguleringsplanen for E6 Megården–Mørsvikbotn ble vedtatt av Sørfold kommune november 2016

Gå videre

Planer