Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Vil informere om valgt trasé og ha innspill til planarbeidet.

Like før jul kunngjorde samferdselsministeren at regjeringen går inn for en omlegging og opprusting av E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn, som innebærer at det skal bygges helt nye tunneler på strekningen.

- Nå inviterer vi til folkemøter og åpne kontordager der vi informerer om prosjektet og ber om innspill på forhold som vi bør vurdere i planarbeidet, sier prosjektleder Knut Sjursheim i Statens vegvesen.

Målet er å legge forslag til reguleringsplan ut til høring i løpet av mai i år.

Møter

Strekningen Megården – Sommerset

  • Folkemøte, kommunehuset i Straumen, onsdag 20. januar kl. 1800 – 2000
  • Åpen kontordag, kommunehuset i Straumen, onsdag 27. januar kl. 1000 - 1800

Strekningen Sommerset – Mørsvikbotn

  • Folkemøte, Kobbelv vertshus, torsdag 21. januar kl. 1800 – 2000
  • Åpen kontordag, Kobbelv vertshus, torsdag 28. januar kl. 1000 - 1800

Fakta om prosjektet

  • Den første delen av strekningen vil i hovedsak følge dagens trasé. Deretter vil den nye vegen krysse Leirfjorden på en 860 meter lang bru, før vegen fortsetter langs den gamle E6-traseen gjennom Bonnådalen og nordover til Mørsvikbotn.

  • Den nye vegen vil bli bygd for fartsgrense 90 kilometer i timen, med en vegbredde på 8,5 meter. I tunnelene vil bredden være 9,5 meter. Til sammenlikning har tunnelene som står der i dag en bredde på ned mot 7,5 meter. Dagens tunneler blir stående som beredskapstunneler.
  • Den nye vegen vil bli 11 kilometer kortere enn dagens E6, og reisetida mellom Fauske og Narvik reduseres med inntil 25 minutter.

  • Utbyggingskostnaden er beregnet til rundt åtte milliarder kroner, og byggetiden vil være mellom fire og seks år. Spørsmålet om finansiering blir en del av Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, som behandles av Stortinget i 2017.

Videopresentasjon av prosjektet

E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn står foran en storstilt oppgradering. Her presenterer vi våre anbefalinger. Video: Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Nordland