Konseptvalgutredningen (KVU) for E6 Fauske-Mørsvikbotn er sendt på høring til lokale og regionale myndigheter og andre interessenter.

Frist for å gi høringssvar til KVU er 28. mai 2015.

Høringsdokumentene bes merket KVU Fauske-Mørsvikbotn og sendes til Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller epost

Høringsdokumentene finner du her:

Aktuelt for fylke(r): Nordland