Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Regjeringen har bestemt at den videre planleggingen av ny E6 gjennom Sørfold skal ta utgangspunkt i konseptet med bru over Leirfjorden og nye tunneler.

- Vi er glad for at regjeringen har tatt en rask beslutning i tråd med våre anbefalinger. Nå skal vi sørge for fortsatt effektiv planlegging. Dersom Stortinget vedtar finansiering, kan byggestart skje i 2018, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Kutter avstander i nord

Fredag kunngjorde samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at regjeringen går inn for en omlegging og opprusting av E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn, som innebærer at det skal bygges helt nye tunneler på strekningen.

Den første delen av strekningen vil i hovedsak følge dagens trasé. Deretter vil den nye vegen krysse Leirfjorden på en 860 meter lang bru, før vegen fortsetter langs den gamle E6-traseen gjennom Bonnådalen og nordover til Mørsvikbotn.

Den nye vegen vil bli 11 kilometer kortere enn dagens E6, og reisetida mellom Fauske og Narvik reduseres med inntil 25 minutter.

Ny og moderne veg

- I tillegg til å oppfylle EUs krav for tunnelsikkerhet, vil nye E6 gjennom Sørfold gi Nord-Norge et betydelig samferdselsløft. Den sikrer langt bedre framkommelighet, kortere reisevei og ikke minst en sikrere ferdsel, sier Naimak.

Den nye vegen vil bli bygd for fartsgrense 90 kilometer i timen, med en vegbredde på 8,5 meter. I tunnelene vil bredden være 9,5 meter. Til sammenlikning har tunnelene som står der i dag en bredde på ned mot 7,5 meter. Dagens tunneler blir stående som beredskapstunneler.

Kuttet planleggingstid

Planleggingstiden for den nye E6 gjennom Sørfold vil bli rundt tre år kortere enn det som er vanlig for slike vegprosjekter.

- Her har Samferdselsdepartementet gitt oss klarsignal for å starte detaljplanleggingen parallelt med at regjeringen behandlet valg av konsept. I tillegg til at arbeidet har hatt høy prioritet fra Statens vegvesens side, har vi hatt et godt samarbeid med Sørfold kommune, fylkeskommunen, fylkesmannen og reindrifta, for å komme fram til gode løsninger, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen, Region nord.

Allerede i mai skal reguleringsplanen for vegstrekningen legges ut på høring.

- Målet vårt har vært å legge til rette for byggestart i 2018. Det er vi i rute med, sier Gifstad.

Utbyggingskostnaden er beregnet til rundt åtte milliarder kroner, og byggetiden vil være mellom fire og seks år. Spørsmålet om finansiering blir en del av Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, som behandles av Stortinget i 2017. 

Aktuelt for fylke(r): Nordland