Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har etter avtale med Sørfold kommune utarbeidet forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for ny E6 på strekningen Megården–Mørsvikbotn.

Planen er lagt ut

Informasjonsmøte

Mandag 22. august kl. 1800-2000 i Sørfold rådhus

Kontordager

Onsdag 24. august kl. 1000-1800 i Sørfold rådhus, møterom Siso
Torsdag 25. august kl. 1000-1800 i Kobbelv vertshus

Merknadsfrist

Innspill og merknader til planforslaget må sendes skriftlig innen 8. september 2016 til:

Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller
e-post   
merkes med «Detaljregulering E6 Megården–Mørsvikbotn»

Spørsmål

Kontaktpersoner hos Statens vegvesen er:

  • Bjørn Tore Olsen, tlf. 986 87 611, e-post
  • Knut Sjursheim, tlf. 970 99 993, e-post 

 

Illustrasjonskart E6 Megården–Mørsvikbotn
Illustrasjonskart E6 Megården–Mørsvikbotn

Aktuelt for fylke(r): Nordland