Statens vegvesen har etter avtale med Sørfold kommune utarbeidet forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for ny E6 på strekningen Megården–Mørsvikbotn.

Planen er lagt ut

Informasjonsmøte

Mandag 22. august kl. 1800-2000 i Sørfold rådhus

Kontordager

Onsdag 24. august kl. 1000-1800 i Sørfold rådhus, møterom Siso
Torsdag 25. august kl. 1000-1800 i Kobbelv vertshus

Merknadsfrist

Innspill og merknader til planforslaget må sendes skriftlig innen 8. september 2016 til:

Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller
e-post   
merkes med «Detaljregulering E6 Megården–Mørsvikbotn»

Spørsmål

Kontaktpersoner hos Statens vegvesen er:

  • Bjørn Tore Olsen, tlf. 986 87 611, e-post
  • Knut Sjursheim, tlf. 970 99 993, e-post 

 

Illustrasjonskart E6 Megården–Mørsvikbotn
Illustrasjonskart E6 Megården–Mørsvikbotn

Aktuelt for fylke(r): Nordland