Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

- Vi takker for den store interessen på folkemøtene denne uka. Nå er det viktig at vi får innspill fra folk som bor og ferdes langs strekningen, sier prosjektleder Knut Sjursheim.

Om lag 220 personer møtte opp da Statens vegvesen inviterte til to folkemøter om ny E6 gjennom Sørfold kommune i Nordland. Det er bare en måned siden regjeringen valgte trasé, og den videre planleggingen er i full gang.

- Det er gledelig at så mange ville høre om det vi jobber videre med nå, nemlig konseptet bru over Leirfjorden og helt nye tunneler. Vi fikk også gode spørsmål og samtaler rundt kartene på veggen. Nå er det viktig at folk kommer med innspill til oss, slik at vi kan finne gode løsninger for detaljene. Det er det mye som ikke er avklart ennå, sier prosjektleder Knut Sjursheim.

Mange har allerede kommet med forslag og merknader i møter som ble arrangert i fjor.

- Dette tar vi selvfølgelig med oss videre, sier Sjursheim.

I boksene til høyre kan dere laste ned 3D-bilde, flyfoto og kart fra hele strekningen.

Jo før, jo bedre

De to folkemøtene etterfølges nå av kontordager på de samme stedene:

  • Onsdag 27. januar kl. 1000–1800 på kommunehuset i Straumen
  • Torsdag 28. januar kl. 1000–1800 på Kobbelv vertshus

- Da er det bare å møte opp og komme med spørsmål eller forslag. På folkemøtet viste vi fram hvor langt vi er kommet i detaljeringen akkurat nå. Det er mye som ikke er på plass når det for eksempel gjelder avkjørsler, stoppeplasser, busslommer og deponier. Vi vil også høre om vannkilder, brønner og hvordan folk bruker områdene på strekningen. Vi er tilgjengelig for publikum for alt som handler om planen. 

Det er også mulig å ringe eller sende epost og brev.

Grunnerverv

Noen grunneiere blir direkte berørt ved at de har eiendommer som kanskje må innløses.

- Disse skal vi ha direkte kontakt med, men de er selvsagt også velkomne på åpen kontordag der vi har medarbeidere som jobber spesielt med dette, sier Sjursheim.

Se brosjyren «Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn?»

Les mer om avståelse av eiendom

Videre prosess

Målet er å legge ut forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i mai.

- Planen ligger ute i minimum seks uker, og det blir siste mulighet til å påvirke innholdet.

  • Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i mai 2016
  • Ny runde med folkemøter
  • Planvedtak i Sørfold kommune i oktober 2016
  • Tar sikte på å starte grunnerverv i 2017
  • Anleggsstart i 2018 er mulig, men krever politiske vedtak
  • Mulig byggetid er 4-6 år

 

Folkemøte Kobbelv


 

Godt oppmøte på folkemøtene i Sørfold. Foto: Irene R. Skaue
Aktuelt for fylke(r): Nordland