Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Denne uka har prosjekt E6 Sørfold hatt to åpne kontordager med godt besøk. - Vi takker for innspill og vil fortsatt be folk om å ta kontakt med oss, sier prosjektleder Knut Sjursheim i Statens vegvesen.

Rundt 220 personer møtte på folkemøtene i Straumen og Kobbelv i forrige uke. Onsdag og torsdag denne uka var det åpne kontordager på de samme stedene.

- Vi fikk kunnskap om mange forhold det er viktig at vi blir kjent med i den videre planleggingen. Det er mye som ikke er avklart ennå, så tidlige bidrag gir oss bedre muligheter til å finne gode løsninger for detaljene. 

Hvem eier eiendommene?

På folkemøtene ble det understreket at Matrikkelen har korrekte opplysninger. Den består av eiendomskart som viser eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer, samt eierregister som viser hvem som eier eiendommene.

- Ved feil i Matrikkelen kan feil personer blir kontaktet ved planlegging og grunnerverv. Henvend deg til Sørfold kommune dersom du ønsker å sjekke hva som er registrert, sier Sjursheim.

Nye møter

Sørfold kommune har invitert berørte grendelag til et møte for å gi innspill til planen. Der stiller også representanter fra Statens vegvesen.

Tid og sted er tirsdag 2. februar Sørfold Rådhus, møterom Siso klokka 18–20.

Grendelagene kan gjerne stille med to representanter.

Ta kontakt

Etter disse møtene er det fortsatt muligheter til å komme med innspill – jo før, jo bedre.

- Det er bare å ringe, sende epost, brev eller avtale et møte. Vi har som mål å legge forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i mai, og da er det minimum seks ukers høringsfrist. I den tida blir det nye folkemøter der vi håper på like stor interesse. Vi vil også en stor takk til Sørfold kommune for et utmerket samarbeid så langt, avslutter prosjektleder Knut Sjursheim. 

 

Denne illustrasjonen viser i grove trekk hvordan vi planlegger nye E6.
Her er traseen, men det er mange detaljer som ikke er på plass. Foto: Google / Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Nordland