Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Reguleringsplanen ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Sørfold 15. november 2016. Her er dokumentene.

Bare 11 måneder etter at regjeringen bestemte hovedprinsippene for den nye vegen, er reguleringsplanen for E6 Megården–Mørsvikbotn nå vedtatt. Her har vi samlet de gjeldende dokumentene

Spesiell prosess

En årsak til den korte planleggingstiden, er at arbeidet med detaljregulering foregikk delvis parallelt med arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) for strekningen. Statens vegvesen anbefalte at det bygges helt nye tunneler, bru over Leirfjorden og en ny E6-trase gjennom Bonådalen, og dette forslaget fikk tilslutning fra regjeringen. Dermed har prosessen i Sørfold tatt to og et halvt år, mens vanlig planleggingstid for prosjekter av denne typen er omtrent ti år.

Prosjektleder Knut Sjursheim i Statens vegvesen er fornøyd med vedtaket og sier at kommunen har bidratt sterkt til at planleggingen kunne skje så raskt.

- Vi har hatt en grundig planprosess med god medvirkning fra naboer, Sørfold kommune og andre berørte. Når planbehandlingen gikk uten innsigelser og større merknader, ser vi det også som et tegn på at plangrunnlaget har vært godt og at det har tatt hensyn til de ulike interessene.

Les også Rekordrask planlegging av E6 gjennom Sørfold (30.06.2016)

Ny og kortere veg

Planstrekningen er på totalt 45 kilometer, og inkluderer bygging av ti nye tunneler med samlet lengde på 23,5 kilometer. Det blir også to store bruer – en over Leirfjorden på 815 meter og en over Tørrfjorden på 555 meter.

Tunnelene på dagens E6 gjennom Sørfold har dårlig standard og tilfredsstiller ikke sikkerhetsforskriftene. Den nye vegen vil oppfylle alle sikkerhetskrav og blir dessuten 11 kilometer kortere enn dagens veg. Foruten kortere reisetid blir framkommeligheten bedre.

Videre framdrift

Prosjektet er en av hovedsatsingene i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029. Regjeringens forslag til NTP vil si hvilken prioritering prosjektet får. Byggestart er avhengig av prioriteringen i NTP og når Stortinget bevilger penger til den nye vegen. Kostnadene til å bygge ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn er foreløpig anslått til om lag 8 milliarder kroner.

Aktuelt for fylke(r): Nordland