Prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen omfattet bygging av en 4,6 kilometer lang tunnel gjennom Sørkjosfjellet, i tillegg til veg i dagen på begge sider og bygging av nytt kryss E6/fv. 866.

Arbeidet startet i 2014, og nye E6 ble åpnet for trafikk 2. februar 2018. Den nye vegen øker trafikksikkerheten, samtidig som den bedrer framkommeligheten og gir en mer forutsigbar markedstilgang for næringslivet.

Bakgrunnen for prosjektet

Gamle E6 gikk over Sørkjosfjellet. Den 10,5 kilometer lange strekningen er svingete med bratte bakker. Flere steder er det fartsbegrensninger med anbefalt hastighet 40 km/t. Den største stigningen er nærmere ni prosent. Strekningen har i årevis vært en flaskehals, spesielt for tungtransport og kollektivtransport vinterstid.

God fremkommelighet langs E6 i området er viktig, ettersom dette er den eneste vegforbindelsen innenlands mellom Troms og Finnmark.

Vei:
E6
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Nordreisa
Fylker:
Troms og Finnmark
Omfang:
11000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogram 2010-2013
Totalkostnad:
963 millioner. (2017)
Oppstart:
Januar 2014

E6 Langslett-Sørkjosen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Killengreens gate 6, 9008 TROMSØ
Telefon:
22 07 30 00

Kontakter

Ivar Kaino

Delprosjektleder
Telefon:
99277769
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre