Brua blir 140 meter lang og åpnes for trafikk våren 2022.

Dagens Stavå bru over elva Stavåa sør for Berkåk i Rennebu kommune har skader i hovedbæresystemet som reduserer kapasiteten. Framtidig E6 vil bli lagt i ny trasé. På grunn av usikkerhet i framdriften for dette og tilstanden på dagens bru, er det besluttet å etablere en midlertidig bru for E6-trafikken.

Midlertidig bru bygges ved siden av den eksisterende.Foto
E6 Stavå midlertidig bru under bygging, høsten 2021. Foto: Kjetil Sletten, Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Rennebu
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
500 meter
Omfang:
350 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
75 mill. kr
Oppstart:
Sommer 2021
Antatt åpnet:
Mars 2022

Stavå bru. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Statens hus, Prinsensgate 1, Trondheim

Kontakter

Janne Staulen Venes

Prosjektleder
Telefon:
92 03 67 66
E-post:
Sist oppdatert: