Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Nå legges detaljregulering for ny kontrollstasjon på Stormyra ut på høring og offentlig ettersyn. Merknadsfristen er satt til 5. mai 2017.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §3-7 har Statens vegvesen, i samarbeid med Narvik kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for kontrollstasjon på Stormyra, Øyjord.

Målsettingen for dette tiltaket på Stormyra er å legge til rette for en kontrollstasjon for kjøretøy, som vil bidra til forbedret trafikksikkerhet langs vegene. Det er et mål at etableringen skal redusere antall ulykker, øke opplevelsen av trygghet og skape forutsigbarhet i areal-, veg- og transportplanlegging.

Høring/offentlig ettersyn

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 20.03.17 – 05.05.17 på følgende steder:

 

Du finner relevante saksdokumenter nederst på denne siden.

Merknader


Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendes innen 05.05.2017 til:

Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø,

Kontaktperson i Statens vegvesen: Thore Jensen, tlf. 917 93 391,

Aktuelt for fylke(r): Nordland