Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Narvik kommune utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning og planprogram for E6 kontrollstasjon Stormyra, og ber med dette om innspill til planarbeidet og forslag til Planprogram.

3D-illustrasjon E6 kontrollstasjon Stormyra

Se 3D-illustrasjon i stort format: 3D-illustrasjon E6 kontrollstasjon Stormyra.pdf

Målsettingen med reguleringen er å legge til rette for en kontrollstasjon for større kjøretøy, som kan bidra til sikrere trafikk langs vegene.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning (KU) for å sikre at viktige miljø- og landskapshensyn blir vurdert. Planprogrammet som ligger til grunn for arbeidet, er lagt ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2.

Planprogrammet er tilgjengelig

Merknadsfrist

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må sendes skriftlig innen 29. mars 2016 til:

Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 BODØ eller
e-post  merkes med saksnummer 15/224866

Spørsmål 

Har du spørsmål, kan du også kontakte planleggingsleder Thore Jensen i Statens vegvesen på telefon 91 79 33 91 eller e-post 

 

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Nordland