Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Tana bru åpnes for trafikk i august 2020. Etter planen skulle brua åpnes i desember, men for å sikre optimal kvalitet på arbeidet, har Statens vegvesen etter en grundig gjennomgang bestemt at temperaturømfintlige arbeider utsettes til våren.

– Malingen er ømfintlig i forhold til temperatur, og vi vil ikke risikere at brua begynner å flasse etter 5 til 10 år. Etter å ha konsultert spesialister og vurdert situasjonen nøye sammen med entreprenøren, har vi derfor kommet til at arbeidet utsettes til våren. Normalt skal maling på en slik bru vare i 30 til 40 år, forutsatt at arbeidet er gjennomført under riktige forhold. Det vil være en betydelig kostnad og også en ulempe for trafikantene om dette arbeidet må gjøres på nytt om noen få år, sier prosjektleder Kaare Ramberg.

Prosjektlederen peker også på at det kan være uheldig å gjennomføre asfaltering og elektroarbeid så seint på året.

Det vil dessuten skape problemer for trafikantene dersom den nye brua settes i trafikk, men må stenge i forbindelse med gjenstående arbeider, etter at arbeidet med å rive den gamle brua er i gang.

Framdrift

Stålarbeidet har hatt bra framdrift i høst. Det siste bruelementet er under sveising, og når det kommer på plass i slutten av neste uke er brua i prinsippet landfast. Milepælen markeres med en «walk over» 23. oktober.

Den reviderte framdriftsplanen innebærer at malingsarbeidet og øvrig arbeid utføres fra april og utover, og at brua kan åpnes for trafikk i august neste år.

Optimal kvalitet

Prosjektleder Kaare Ramberg forstår at mange er skuffet over at det enda vil drøye før Tana bru kan åpnes for trafikk, men sikring av optimal kvalitet er viktig for prosjektet.

– Dette er en bru som skal vare i generasjoner framover, og da er det viktig at sluttresultatet også blir så bra som det er mulig, sier prosjektlederen.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark