Artikkelen er fra 2013, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har utredet Tana kommune sine forslag om å ikke rive dagens Tana bru, evt. flytte den.

I forbindelse med utarbeiding av detaljregulering for ny E6 Tana bru har Tana kommune gitt innspill til:

  • Ikke å rive den gamle brua, men å ha den til alternativ bruk ved arrangementer og annen samfunnsnyttig bruk i kommunesenteret.
  • Utrede muligheten for å flytte den gamle brua til en annen plass i elvedalen

Statens vegvesen har utredet de to forslagene. – Arbeidet med ny bru over Tanaelva startet opp formelt i 2005. Allerede da ble det avklart at ny bru skal plasseres i nærheten av eksisterende bru, samt at eksisterende bru skal rives, heter det i svarbrevet fra Statens vegvesen til Tana kommune.

Kostnadene i forbindelse med evt. flytting av dagens bru er utredet, og er anslått til å være rundt 25-35 millioner kroner, grovt regnet. Vegvesenet dekker kostnadene til demontering av brua (anslått til 5-6 millioner kroner). Resten av kostnadene må dekkes av kommunen. Det må også påregnes kostnader for å sette brua tilstandsmessig i stand for evt. gjenbruk.

Svarbrevet fra Statens vegvesen til Tana kommune kan du laste ned til høyre på siden her. 

Kontaktperson i Statens vegvesen:
Planprosessleder Margareth W. Sundfør, tlf. 78 94 16 95 / 971 23 930

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark