Forbereder E6-utbygging i Trondheim

— Forberedelsene til firefelts E6 mellom Melhus og Tillerbyen er i gang. Det første som skjer er arbeid med ny jernbaneundergang i Storlersbakken.