Kommunal veg stengt ved Klett

— Den kommunale vegen Kammen blir stengt i krysset til Heimdalsvegen fra 25.6. kl. 0800 til 26.6. kl. 1900.

Nattestengt i Heimdalsvegen

— Det er planlagt stenging av Heimdalsvegen 10. juni kl. 2200 til 11. juni kl. 0600. Vegen blir stengt ved Kattem Pumpestasjon.

Nattestengt i Heimdalsvegen

— I forbindelse med anleggsarbeid blir Heimdalsvegen stengt 26. mai kl. 2100-0600. Veien blir stengt ved Meieribakken.

Fraråder å kjøre Heimdalsvegen

— I forbindelse med anleggsarbeid blir det redusert framkommelighet på fv. 900 Heimdalsvegen fram til høsten 2015. Gjennomgangstrafikk og spesielt tungtrafikken anbefales å kjøre andre veger.

- Tjuvstart takket være Miljøpakken

— - Takket være Miljøpakken ble det mulig å tjuvstarte byggingen av E6 sør. Det sa ordfører Rita Ottervik da hun markerte åpningen av E6 Sentervegen-Tonstad.

Ny firefelts E6 på Tiller er ferdig

— Miljøpakken gjorde det mulig å tjuvstarte på 1,3 km av E6 sør i Trondheim. Nå er denne strekningen ferdig og klar til å bli tatt i bruk neste uke.