Ekstra sikkerhetstiltak på bruprosjekter

— Som følge av ulykken under støping av Rotvollhaugen bru, og i påvente av politiets etterforskning av hendelsen, har Statens vegvesen Region midt med umiddelbar virkning iverksatt følgende tiltak på Reinertsens kontrakter: Det skal ikke gå trafikk under reis mens støping pågår og det skal foreligge 3. partsverifikasjon av beregning, tegning og montering av reis.

Flere hundre får dempet støyen

— Flere hundre leiligheter i området langs E6 ved City Syd i Trondheim går roligere tider i møte. Gjennom forskjellige typer tiltak blir støyen fra den trafikkerte strekningen dempet for beboerne.

Holdeplass ved City Syd stenges

— Neste uke stenges holdeplassen City Syd E6. Holdeplassen betjener i hovedsak sørgående regionbusser.

Bilfri snarveg åpnet

— Gang- og sykkelbrua fra Vintervegen til XXL er nå åpnet. Brua går over E6, og binder sammen Vestre og Østre Rosten.

E6-bru rives

— I dag starter arbeidet med å rive den gamle E6-brua over John Aaes veg ved City Syd. I den forbindelse blir John Aaes veg stengt for all trafikk.

Starter støykartlegging langs E6

— Miljøpakken har inngått kontrakt med Sweco Norge AS om støykartlegging av 211 bygninger langs E6 Sør i Trondheim. Kartleggingen starter i november/desember. Den omfatter kun boliger som blir direkte berørt av støy fra ny E6.