Åtte entreprenører kom med tilbud på forberedende arbeid for omlegging av jernbanen over ny E6 i Storlersbakken sør for Sandmoen.

Dagens jernbanebru er en flaskehals på E6 i Storlersbakken

Miljøpakken starter bygging av 8 km firefelts E6 mellom Tillerbyen og Melhus i år, forutsatt at finansiering av ny E6 blir vedtatt i Stortinget til våren. Ny veg er planlagt å være ferdig i 2018.

Mandag 2. februar 2015 var det tilbudsåpning på forberedende arbeid for bygging av ny Klett jernbanebru over E6 i Trondheim.

Her kommer en oversikt over tilbyderne og deres tilbudssum:

  
NCC28.802.188
BL Entreprenør24.987.340

Teknobygg Anlegg

23.935.774
Reinertsen33.151.470
Ottar Augndal AS25.229.357
Søbstad AS21.830.326
PEAB24.685.539
Grunnarbeid31.085.692

 

 

 

 

 

– Vi er godt fornøyd med å ha fått så mange tilbydere. Tilbudene skal nå kontrollregnes og all dokumentasjon godkjennes, før vi velger entreprenør, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Han regner med at kontrakt blir skrevet i løpet av en måneds tid.

Dette skal gjøres i den forberedende entreprisen:

  • Bygging av anleggsveger fra Torgård og Heggstadmoen, ca 1600 meter
  • Heving av Lersbekken, stabiliseringstiltak
  • Rørspunt rundt framtidige fundamenter og landkar for ny bru
  • Sikkerhetsskjerm mellom jernbanen og anleggsområdet
  • Omlegging av veglys og fiberkabler.

Arbeidene vil foregå med trafikk på Dovrebanen og E6. E6 kan bli stengt i et kjørefelt på enkelte netter og under togfrihelg i mai.

Hovedentreprise lyses ut til sommeren

Utlysning av hovedentreprise for hele strekningen E6 Jaktøyen - Sentervegen er planlagt til sommeren, forutsatt finansiering.

Hva bygger vi:

  • 8 km firefelts veg med planskilte kryss
  • Planskilte kryss på Klett og på Hårstad (nytt kryss ved forbrenningsanlegget)
  • Ombygging av dagens planskilte kryss på Sandmoen
  • Viltovergang nord for jernbanebrua
  • Parallell lokalveg på sørligste del

Jernbanebru blir lyst ut i egen entreprise

Jernbanebru over E6 og omlegging av jernbanespor lyses ut som egen entreprise på samme tid som hovedentreprisen. Den nye jernbanebrua blir liggende ca. 10 meter lenger opp i bakken enn dagens jernbanebru.

Kontaktperson: Byggeleder E6 Jaktøyen – Sentervegen: Kjetil Joten, Statens vegvesen  tlf 952 08 505

Kart E6 Trondheim-Melhus
2. byggetrinn av E6 Jaktøyen - Tonstad starter i år og skal stå ferdig i 2018. Dette er det største prosjektet i Miljøpakken i Trondheim.
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Møre og Romsdal