Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Fem entreprenører leverte pristilbud på ny jernbanebru over E6 i Storlersbakken. Prisene varierer mellom 69,0 og 89,6 millioner kroner.

I Storlersbakken skal det bygges ny jernbanebru over E6. Foto: Emilie Gynnild
E6 Melhus - Tillerbyen

E6 mellom Tillerbyen og Melhus skal bygges om til stamvegstandard, og dette er det største prosjektet i Miljøpakken.

Ny jernbanebru over E6 nord for Klett og omlegging av jernbanesporer en del av arbeidet. 

Disse har levert inn tilbud:

Skanska Norge AS - 82.024.301 kroner

Veidekke Entreprenør AS - 78.995.176 kroner

PEAB Anlegg AS - 69.459.859 kroner

Teknobygg Anlegg AS - 89.584.212 kroner

Søbstad AS - 69.014.244 kroner

 – Vi er godt fornøyd med å ha fått så mange tilbydere. Tilbudene skal nå kontrollregnes og all dokumentasjon godkjennes, før vi velger entreprenør, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Han regner med at kontrakt blir skrevet i løpet av en måneds tid.

Dette skal utføres:

  • Bygging av ny 85 meter lang jernbanebru over eksisterende og framtidig E6
  • Omlegging av Dovrebanen i en lengde på 700 meter
  • Bygging av gang- og sykkelveg og ny undergang under jernbanen med motfylling ved Lersbakken

 

Forberedende arbeid til jernbanebru har vært utført som egen entreprise og Teknobygg Anlegg er ferdig med den jobben. Storkontrakt på bygging av den 8 km lange E6-strekningen er nylig utlyst. 

Les mer om Forberedende arbeid for ny E6 og Lyser ut E6-kontrakt i Trondheim

 

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Slik blir ny jernbanebru og ny viltovergang over E6 mellom Klett og Sandmoen
Slik blir ny jernbanebru og viltovergang over E6 mellom Klett og Sandmoen. Illustrasjon Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Møre og Romsdal