Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

TV-Adressa var med ut sammen med geotekniker Eivind Juvik i Statens vegvesen.

Geoteknikerne i Statens vegvesen følger vegnettet fra vugge til grav. De er eksperter på jord, og jobber for at vi kan kjøre på sikre, stabile veger, samt å hindre jordskred.

I begynnelsen av november åpner Miljøpakken 4 km ny gang- og sykkelveg i Heimdalsvegen. Her er det uført et av landets største stabiliseringstiltak for å sikre hele dalen mot kvikkleireskred.

TV-Adressa 2.9.2015: Sikringsjobben gjort

 

 

Les mer om prosjektet

 

Kvikkleire geotekniker
Geotekniker Eivind Juvik i Statens vegvesen. Foto: Emilie Gynnild
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag