Den kommunale vegen Kammen blir stengt i krysset til Heimdalsvegen fra 25.6. kl. 0800 til 26.6. kl. 1900.

Beboere og trafikanter i området bes bruke fv. 707 for å komme seg til fv. 900 ved Klettkrysset før de kjører opp Heimdalsvegen. Fv. 900 Heimdalsvegen er åpen, men med redusert fremkommelighet i form av lysregulering.

Kart stenging.

Kontaktperson:

Byggeleder Knut Inge Edvardsen i Statens vegvesen, tlf. 947 89 393.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag