Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Kommende natt flyttes arbeidet fra nordgående til sørgående side, og E6 blir innsnevret til et felt i hver retning.

Støyskjerming Okstadbakken
E6 Miljøpakken

Miljøpakken skifter ut gamle støyskjermer langs E6 i Okstadbakken. 

Mandag 14.9. fra kl. 22.00 til  06.00 (neste dag) blir det innsnevring til ett felt i hver retning fordi arbeidssikringen skal flyttes. Det som nå har stått i tre måneder i nordgående retning skal tas ned, og  settes opp i sørgående retning over en strekning på ca. 1 km.

I løpet av oktober er det planlagt at nye støyskjermer være på plass.  

350 personer får redusert støy

I 2014 ble det bygd støyskjermer på begge sider langs nordre del av Okstadbakken, fra eksisterende skjermer i sør og frem til Kroppanbrua. Strekningen var på ca. 900 meter.

Byggingen fortsetter i år. Eksisterende skjermer skiftes ut med bedre og høyere skjermer. Det betyr at 350 personer som bor på Selsbakk, Hallset, Fossegrenda og Kroppanmarka får redusert støy. 

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag