I forbindelse med anleggsarbeid blir Heimdalsvegen stengt 26. mai kl. 2100-0600. Veien blir stengt ved Meieribakken.

Omkjøring Heimdalsvegen

Bygging av 4 km sykkelveg langs fv. 900 Heimdalsvegen er en del av sykkelsatsingen i Miljøpakken. Området har vanskelige grunnforhold og en viktig del av prosjektet er derfor å sikre og stabilisere området. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot utglidninger skal det utføres omfattende terrengtiltak, som medfører nedplanering av sideskråninger og oppfylling i dalbunnen. Bekken Søra og Heggstadbekken legges høyere i terrenget for å få sikret veg og dalbunn.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag