Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Nå er det fine kjøreforhold og asfalt på nesten hele strekningen. Mye arbeid er gjort i løpet av de 11 dagene vegen har vært stengt.

Heimdalsvegen 12052015 foto

Miljøpakken bygger gang- og sykkelveg langs Fv. 900 Heimdalsvegen, som blir hovedruta mellom Melhus og Trondheim. 

Vegen åpner for trafikk 13. mai kl.15

Det første asfaltlaget er lagt på 3,8 km av totalt 4 km bilveg. Det gjenstår arbeid på den øverste delen før rundkjøring Kattem. Sykkelvegen skal være ferdig høsten 2015, og framover vil hovedsakelig bli arbeid med sykkelveg og sideterreng. 

Vegen har vært stengt på grunn av at vegen skulle heves 2,5 meter på de trangeste partiene. Stengeperioden har vært utnyttet godt med skiftarbeid døgnet rundt.  I tillegg til asfaltering er det også satt  kantstein og lysmaster, og lagt trekkerør for kabler.  

- Vi har forståelse for at det har vært utfordrende for naboene med døgnarbeid, og er takknemlig for den tålmodigheten de har  vist i denne perioden, sier byggeleder Knut Edvardsen i Statens vegvesen.

Dette skjer framover

Bekkeheving, natursteinsmuring og områdestabilisering utgjør en stor del av anleggsarbeidet. Det gjenstår oppbygging av gang- og sykkelveg, muring av bekkeløp og arbeid med sideterreng.

I øvre del av Heimdalsvegen holder vi på med oppgradering av kommunale ledninger. Det vil pågå en stund framover og gjør at vi ikke får gjort ferdig den siste biten mot rundkjøring Kattem.

Sykkelveg ferdig til høsten

Fire kilometer ny gang- og sykkelveg mellom Klett og Heimdal blir ferdig i oktober, men deler av vegen er allerede tatt i bruk. Sykkelvegen vil gi gode forhold for syklister mellom Melhus og Trondheim.

Den bygges i et område med vanskelige grunnforhold, og en viktig del av prosjektet er å sikre og stabilisere området. Bekken er lagt i nytt løp og legges høyere i terrenget for å få sikret veg og dalbunn. Det er også laget gytedammer for å bedre forholdene for sjøørret i Trondheimsfjorden.

Heimdalsvegen  opp 12052015 foto Vegard Thorvaldsen

Under ser du flere bilder fra Heimdalsvegen som ble tatt før påske.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Møre og Romsdal