Prosjektet skal også planlegge utbedring av holdeplassene i Ulvenkrysset vestgående (mot sentrum) og østgående (fra sentrum) slik at de er mer trafikksikre og tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Finansiering:
Stat
Oppstart:
2021

E6 Ulvenveien–Strømsveien, kollektivtiltak © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Kristina Stokke

Planleggingsleder
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre