Prosjektet omfatter ny gang- og sykkelvegbru over elva Våla i Ringebu sentrum. Broen skal sikre en trygg kryssing av elva for gående og syklende, adskilt fra trafikert og smal E6- bru. Broen er en trebuebru med støpt dekke.

Dekkeforskaling. Foto.
Dekkeforskaling E6 Vålabru. Foto: Henrik Eineteig Wedum, Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Ringebu
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
27 millioner
Oppstart:
Februar 2020
Antatt åpnet:
Desember 2020

E6 Våla bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Sameiegata 1, 2630 Ringebu

Kontakter

Vegar Antonsen

Prosjektleder
Telefon:
416 19 694
E-post:

Henrik Eineteig Wedum

Byggeleder
Telefon:
996 41 743
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre