Endelig trygt å gå og sykle langs E6 i Ringebu

— Fredag klipte ordfører Arne Fossmo snora for den etterlengta gang- og sykkelbrua langs E6 i Ringebu. Flere års bekymring for trafikksikkerheten til de myke trafikantene langs E6 gjennom Ringebu sentrum er over.

Ringebu får etterlengta gangbru langs E6

— Til høsten skal ei ny gang- og sykkelbru langs E6 i Ringebu stå ferdig. Anlegg Øst Entreprenør AS skal bygge brua på oppdrag for Statens vegvesen.