Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

I Statens vegvesens Handlingsprogram er det lagt opp til at den nye brua over Vuolmmašjohka på E6 i Porsanger skal stå ferdig i 2021.

Handlingsprogrammet er en konkretisering av Nasjonal transportplan for de neste seks årene, og planen ble stadfestet i februar.

Under posten for fornying er det satt av 81 millioner kroner til ny bru over Vuolmmašjohka, fordelt på årene 2020 og 2021. Det innebærer at den nye brua kan være ferdig i 2021. Dette inkluderer oppgradering og nybygging av tilstøtende veger. Forutsetningen er at Nasjonal transportplan følges opp med bevilgninger til prosjektet.

Dagens bru over Vuolmmašjohka ligger i bunnen av en bakke med en skarp sving. Brua er i dårlig forfatning, og har sprekker i begge landkarene. Det skal derfor bygges en helt ny bru, samtidig som tilstøtende veger skal oppgarderes og nybygges.

Reguleringsplanen for området ble vedtatt av Porsanger kommune sommeren 2017.

 

Dagens bru over Vuolmmašjohka på E6 i Porsanger kan få avløsning i 2021. Foto: Statens vegvesen
Vuolmmašjohka ligger i Porsanger, om lag 5 mil nord for Lakselv. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark