Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Detaljregulering av ny bru og oppgradering/nybygging av tilstøtende veger, samt hjemmel for erverv av tilstrekkelig grunn til å gjennomføre prosjektet.

Planen ble vedtatt av Porsanger kommune 16. juni 2017. Planstrekningen er 2 kilometer lang, og omfatter følgende:

  • Ny bru
  • Oppgradering og nybygging av veg
  • Eksisterende rasteplass inngår i planen
  • Det er to avkjørsler i planområdet som skal utbedres. Eiendommene som ligger vestfor planområdet får nytt tilkoblingspunkt til E6 via eksisterende veg
  • Tre avkjørsler stenges
  • Krysset til den kommunale vegen flyttes cirka 10 meter lenger sør
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark