Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal gjøre E8 gjennom Skibotndalen i Troms til en intelligent veg. Testing av fiberakustikk fortsetter denne uka.

På en strekning på om lag 650 meter, er det lagt ned fiberkabler både under og langs vegen i forskjellige høyder. Dette er såkalte akustiske fiberkabler, som fanger opp vibrasjoner fra passerende kjøretøy.

- Det vi sjekker denne uka er hvorvidt systemet, på basis av registreringene fra fiberkabelen, klarer å tolke korrekt det som skjer på vegen. For eksempel skal systemet kunne registrere saktegående trafikk eller kjøretøy som har stanset helt. På den måten kan trafikanter få beskjed hvis vegen lenger frem er sperret av en lastebil som har kjørt seg fast, forteller Karl Magne Nilssen i Statens vegvesen.

Systemet kan potensielt også registrere hvor på vegbanen kjøretøyene ligger, og hvilken hastighet de holder. Statens vegvesen gjennomfører denne delen av prosjektet i samarbeid med forskningsinstituttet Christian Michelsen Research (CMR).

Flere prosjekter samtidig

En rekke aktører er involvert i ITS-prosjektet E8 Borealis, og bruker vegen gjennom Skibotndalen som arena for å prøve ut ny teknologi.

For eksempel jobber IT-selskapet Triona med en type automatiske skilt, som ved hjelp av data blant annet fra Statens vegvesens værstasjoner skal kunne gi trafikantene informasjon om gjeldende føreforhold på strekningen. Et annet selskap, ITS Perception AS, ser på hvordan termiske kameraer kan brukes for å varsle om dyr som ferdes på eller langs vegen.

- Dette er en testarena åpen for alle som jobber med utvikling innen ITS. Gjennom høsten skal selskapene prøve ut egen teknologi, og til neste år rapporterer de tilbake til oss om sine erfaringer. For vår del er målet med prosjektet å finne teknologi og løsninger for fremtidens vegsystem, sier Nilssen.

Gjennom uka kan framkommeligheten bli noe redusert enkelte steder gjennom Skibotndalen, grunnet saktegående kjøretøy som inngår i testingen.

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på 175.no

Tiltak i ITS-prosjektet E8 Skibotn-Kilpisjärvi
Gjennom prosjektet Borealis tester Statens vegvesen, i samarbeid med en rekke aktører, ny ITS-teknologi på E8 gjennom Skibotndalen i Troms.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark