Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesenets høyteknologiske testfest i Skibotn ga økt kunnskap om sårbarheter i intelligente transportsystemer (ITS).

Deltakerne på testfesten fikk oppleve hvordan jamming kunne påvirke posisjoneringsfunksjonaliteten på smarttelefonene deres.
Deltakerne på testfesten fikk oppleve hvordan jamming kunne påvirke posisjoneringsfunksjonaliteten på smarttelefonene deres. Foto: Daniel Lilleeng

Framtidas mobilitet er digital og basert på delingssystemer. Den teknologiske utviklingen byr på smartere og mer effektive løsninger, men stiller også nye krav til blant annet sikkerhet.

Det var bakteppet for arrangementet «Testfest Borealis» på Vegvesenets testanlegg i Skibotndalen i Troms og Finnmark denne uka. Arrangementet var todelt med en konferanse og en del med testing av intelligente transportsystemer (ITS).

Angrep deltakerne og sendte dem til havs

Sjefingeniør Tomas Levin i Statens vegvesen var ansvarlig for testene som ble gjennomført i tett samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Norsk Romsenter og Justervesenet.

Sjefingeniør Tomas Levin viser fram en jammer. Det er kun politiet og Forsvaret som har lov til å bruke jammere i Norge.
Sjefingeniør Tomas Levin viser fram en jammer. Det er kun politiet og Forsvaret som har lov til å bruke jammere i Norge. Foto: Daniel Lilleeng

– Vi klarte å påvirke posisjoneringssystemene i alle kjøretøyene. En positiv oppdagelse var at systemene kom veldig fort opp igjen etter at angrepet ble avsluttet.

Under en av testene ble også konferansedeltakerne utsatt for et jammeangrep som forstyrret posisjoneringsfunksjonaliteten i smarttelefonene deres, noe som sendte dem rett til havs, om ikke fysisk så i hvert fall digitalt.

– Vi flyttet deltakerne rent digitalt til en posisjon ute i havet, mens de egentlig befant seg tørre og varme på fastlandet. Hensikten med testen var å vise konsekvensene av slike angrep, forteller Levin.

– Ekstremt nyttig å samle ekspertise

Mye arbeid gjenstår med analyser og tolkning av resultatene fra testene. Levin mener etaten nå har et svært godt empirisk grunnlag som gir et bedre innblikk i sårbarhetene i de intelligente transportsystemene.

– Det har vært to veldig nyttige og lærerike dager. Vi har økt vår kunnskap om satelittnavigasjon og -posisjonering, og hvordan dette kan påvirkes. Samtidig har vi delt kunnskap om våre behov og hvordan vår sektor bruker ITS-teknologi.

ITS-teknologi i flere typer kjøretøy ble utsatt for testing.
ITS-teknologi i flere typer kjøretøy ble utsatt for testing. Foto: Daniel Lilleeng

– Noen problemstillinger er jeg mindre bekymra for nå enn tidligere, mens jeg har fått bekymringer for andre. Det har vært ekstremt nyttig å samle så mye ekspertise på en plass over to dager, fastslår Levin.

Vellykket arrangement

Prosjektleder Karl Magne Nilssen i Statens vegvesen er ansvarlig for testanlegget, og har ledet planleggingen og gjennomføringen av arrangementet.

På konferansen var det innledere fra en rekke aktører, blant annet Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune, PSI Mines & Roads GmbH, Nye Veier, ITS Norway, Proactima og Q-Free.

– Vi samla om lag 50 deltakere fra både myndigheter, industri og kompetansemiljøer, og mange har skaffet seg nye kontakter. Tilbakemeldingene fra deltakerne er positive, sier Nilssen.

– Jeg vil takke både deltakere, foredragsholdere og samarbeidspartnere for at de bidro til et vellykket arrangement, sier Nilssen.

"Testfest Borealis" var et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Storfjord kommune, ITS Norway og Testnor.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark, Nordland