Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Gjennom én uke i mars har Statens vegvesen og fire samarbeidspartnere gjennomført testing av intelligente transportsystemer i Skibotndalen.

De fire aktørene som drev testing denne gang utvikler forskjellige ITS-systemer. Noen av dem søker å oppnå det samme med forskjellige typer teknologi. Både Q-Free og ITS Perception utvikler systemer som overvåker trafikkbildet, og for eksempel kan registrere stans. Dette er nyttig spesielt vinterstid, hvor en tung lastebil som setter seg fast midt i en bratt bakke kan gi problemer for trafikken som kommer bak.

Informasjonen som registreres kan deles med blant andre trafikantene, Vegtrafikksentralen (VTS) og entreprenørene. Publikum kan få beskjed om trafikale problemer gjennom mobilapper eller informasjonsskilt langs vegen, VTS kan formidle sanntidsinformasjon videre i sine kanaler, mens entreprenørene gis mulighet til raskere å rykke ut, for eksempel hvis en veg må strøs eller brøytes.

Nye tester i mai

Selskapet Triona brukte testuka på informasjonsskiltene de har satt opp på strekningen. Disse skal kunne bringe viktig informasjon til trafikantene i sanntid. Skiltene er utviklet i samarbeid med Statens vegvesen. Aventi jobber med såkalt C-ITS, som handler om kommunikasjon og informasjonsdeling mellom kjøretøy, og mellom kjøretøyene og vegen.

–Uka har vært vellykket. Vi fikk gjort grundige tester av utstyret leverandørene har montert, og dokumentert at det fungerer etter hensikt. Så er det selvsagt også ting som vil bli justert, forbedret og testet på nytt senere, sier prosjektleder Karl Magne Nilssen.

Statens vegvesen planlegger nye ITS-tester i Skibotndalen i mai.

Video

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark