Animasjonane viser korleis det kan bli muleg å krysse nokre av fjordane langs E39.

Ferjefri E39 kartlegg om det er teknologisk muleg å krysse dei breie og djupe fjordane på Vestlandet. Her er nokre animasjonar som illustrerer korleis det kan gjerast.

FERJEFRI E39 

Animasjon som viser forslag til løsninger av fjordkrysninger og beskriver prosjektet som sådan. Versjon mai 2017. Video: Statens vegvesen/Vianova/Baezeni, mai 2017.

FERJEFRI E39 - kort versjon 

Videoen er en kort versjon av animasjonen Ferjefri og utbedret E39. Juni 2017. Video: Statens vegvesen/Vianova/Baezeni.

Romsdalsfjorden

Animasjon som viser mulig kryssing av Romsdalsfjorden. E39 Romsdalsfjorden er en del av Ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Mai 2018. Video: Statens vegvesen/Rambøll.

Ferjefri E39 - Kristiandsand vest- Mandal øst (Nye veier)

Nye Veier sin presentasjon av Kristiandsand vest–Mandal øst. Video: Nye Veier/Rambøll/SWECO.

Flerspenns hengebru med flytende tårn – Bjørnafjorden 

Flerspenns hengebru med flytende tårn er ett av alternativene for kryssing av Bjørnafjorden. Oktober 2017 Video: Statens vegvesen/Vianova/Baezeni.

ROGFAST - Nå starter vi! 

Animasjon som viser hvordan kjøreturen gjennom Rogfast blir. Juni 2017 Video: Statens vegvesen/Headspin communication.

SULAFJORDEN

Animasjon som viser korleis ein kan krysse Sulafjorden og Halsafjorden. April 2017 Video: Statens vegvesen/SWECO/Rambøll.

Sulafjorden tidlegare versjonar

Kort versjon som viser hvordan fjorden kan krysses. 2016 Video: Statens vegvesen/SWECO/Rambøll.
En litt lenger versjon som viser hvordan fjorden kan krysses. 2016 Video: Statens vegvesen/SWECO/Rambøll.

SOGNEFJORDEN

Korleis kan vi krysse Sognefjorden? Animasjon av ulike forslag for ferjefri E39. Kort versjon, april 2013 Video: Statens vegvesen/Aas-Jakobsen/Vianova/Baezeni.
Korleis kan vi krysse Sognefjorden? Animasjon av ulike forslag for ferjefri E39. Litt lengre versjon, april 2013. Video: Statens vegvesen/Aas-Jakobsen/Vianova/Baezeni.