Samlingen rettet seg mot PhD-kandidater som er direkte eller indirekte knyttet opp mot prosjektet Ferjefri E39, samt deres veiledere og andre som er nysgjerrige på den nye kunnskapen som utvikles. Dette gjaldt i hovedsak kandidater fra NTNU i Trondheim, Chalmers i Gøteborg og Universitetet i Stavanger.

Programmet for samlingen var to-delt. Innledningsvis startet vi med noen korte presentasjoner av PhD-prosjekter som er i oppstartsfasen. Deretter gikk vi mer i dybden noen prosjekter oppgaver, hvor det var åpent for innspill og diskusjoner. Samlingen viste mangfoldet i forskningsprosjektene, og gav studentene en arena for å møtes. Samlingen foregikk på engelsk, og presentasjonene er derfor på engelsk.

Forskning som en komponent når vi planlegger bygging av ekstreme strukturer

Korte presentasjoner av pågående arbeid

Presentasjoner av resultater

Avslutning

Konferansar og møte