Prosjektet omfatter planlegging av ny E6 Finneidstraumen bru med tilstøtende veg og gang- og sykkelveg. Lengde ca. 950 meter. Ny bru vil erstatte dagens bru som på grunn av manglende bredde og høyde er en flaskehals på E6. Dagens bru skal rives når ny bru står ferdig.

Byggestart var juni 2017 og onsdag 31. oktober 2018 ble nye Finneidstraumen bru offisielt åpnet for trafikk.

Dagens E6 Finneidstraumen bru. Foto: Roar Andersen

Vei:
E6
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Fauske-Fuossko
Fylker:
Nordland
Lengde:
950 meter
Totalkostnad:
150 millioner
Oppstart:
Juni 2017
Antatt åpnet:
2018

Området. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø

Kontakter

Terje Arntsen

Byggeleder
Telefon:
977 23 150
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre