Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Onsdag 31. oktober 2018 ble nye Finneidstraumen bru offisielt åpnet for trafikk.

Den gamle brua var en av de store flaskehalsene på europavegnettet gjennom Nordland, med en kjørebanebredde på bare 4,5 meter. Den smale vegbanen gjorde det så godt som umulig for trafikk å møtes på brua, og krevende å utføre vedlikehold på en tilfredsstillende måte.

Nye Finneidstraumen bru er 15 meter bred, inkludert en 3,5 meter bred gang- og sykkelveg, og 68 meter lang. I tillegg til brua er det bygget ca. 900 meter ny E6 og to nye busslommer i sørenden av prosjektet.

Det er Kruse Smith Entreprenør AS som har bygget nye Finneidstraumen bru, mens Mesta AS har bygget vegen.

Gammel bru blir fjernet

Det gjenstår noe etterarbeid som gjøres ferdig i løpet av november. Slitelaget blir lagt denne uka, og vegen skal så merkes. Ellers gjenstår noe elektroarbeid og opprydding på anlegget.

Den gamle brua skal etter hvert demonteres og fjernes, en jobb som blir lyst ut over nyttår.

Nye Finneidstraumen bru er bygget på siden av den gamle. Ved siden av den igjen går jernbanen. Foto: Marius S. Staulen
Aktuelt for fylke(r): Nordland