Onsdag kveld arrangerer Statens vegvesen, Kystverket og Sør-Varanger kommune åpent møte i Kirkenes om planleggingen av ny havn i Høybukta vest. I tillegg blir det åpen kontordag, der alle som ønsker kan stille spørsmål.

Temaet er forlaget til planprogram, som ble lagt fram tidligere i sommer. Dette er en «plan for planen», som blant annet beskriver hvordan arbeidet med reguleringsplanen er lagt opp og hvilke områder som skal utredes. Høringsfristen for å komme med tilbakemeldinger er 25. august. Les hele forslaget til planprogram her.

Planleggerne er så vidt i gang med å vurdere løsninger for havn og alternativer for veg. I tillegg gjøres grundige kartlegginger av naturmangfold, kulturmiljø, nærmiljø, friluftsliv og reindrift.

Alle vil få mulighet til å si sin mening om selve innholdet i planen seinere i prosessen. Statens vegvesen, Kystverket og Sør-Varanger kommune legger opp til en åpen planprosess, og det skal arrangeres flere åpne møter underveis. Det endelige forslaget til reguleringsplan skal være ferdig høsten 2018, og dette blir også lagt ut på høring før saken behandles av politikerne i Sør-Varanger.

I denne omgang er planleggerne ute etter innspill til selve planarbeidet. Dette kan for eksempel være forslag til tema som bør utredes i forbindelse med planarbeidet.

Onsdagens møte i Kirkenes arrangeres på Thon hotell klokka 18. Her vil prosjektleder Elisabeth Jomisko og planleggingsleder Bjarne Mjelde fra Statens vegvesen orientere om planprosessen.

Mellom klokka 09 og 15 samme dag holder de åpen kontordag på Statens vegvesens prosjektkontor i E.K. Andersons vei 10, like ved Rema på Hesseng. 

Se mer informasjon om prosjektet på vegvesen.no/kirkenes

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark