Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Til arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for ny havn i Høybukta vest vil Statens vegvesen engasjere en spesialist på havnedesign.

 

Oppdraget er lyst ut Databasen for offentlige innkjøp, Doffin, med 16. januar som frist for å levere tilbud.

Samferdselsdepartementet har anbefalt at en ny stamnetterminal for Kirkenes bør ligge i Høybukta vest, og Statens vegvesen har ansvaret for å lage reguleringsplan for området, sammen med Kystverket og Sør-Varanger kommune.

Les mer om prosjektet her.

Spisskompetanse

- I sum har vi mye fagkompetanse på planlegging, men det å planlegge en helt ny havn i et krevende terreng, er så spesielt at vi har behov for å knytte til oss spisskompetanse. Vi skal knytte sammen en kompleks havnelogistikk med jernbane og vegforbindelse. Vi er derfor ute etter folk med kompetanse i planlegging av store havner med mange funksjoner. Vi ønsker både en god havneplanlegger og en god prosessleder, sier prosjektleder Elisabeth  Jomisko i Statens vegvesen.

Havnedesigneren skal samarbeide med Statens vegvesen og Sør-Varanger kommune, i tillegg til fagspesialister fra  Jernbanedirektoratet og Kystverket.

Stor interesse

Oppdraget har en anslått verdi på 2,5 millioner kroner, og etter planen skal havnedesignerne være ferdige med jobben til sommeren. Det går fram av konkurransegrunnlaget at pris ikke er det eneste kriteriet som skal vektlegges. Viktigst er havneplanlegger og prosessleders erfaring og kompetanse.

Statens vegvesen har allerede merket stor interesse i ingeniør- og konsulentmiljøet, som har bestilt det komplette konkurransegrunnlaget.

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark