Kollektivknutepunktet er regulert og prosjektert. Byggestart var 25.10.2022.

Det skal bygges kollektivknutepunkt ved krysset mellom E134 og Ingrid Slettens veg i Seljord. Kollektivknutepunktet skal inneholde seks oppstillingsplasser for busser, parkeringsplasser og snulomme for personbiltrafikk. Plassen skal være belyst og toalett skal vurderes.

Luftfoto som viser området som er regulert før bygginga har starta.
Før-bilde av området for kollektivknutepunktet sett fra lufta. Foto: Statens vegvesen
Plankart som viser utsnitt av området som er regulert.
Utsnitt av reguleringsplanen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vei:
E134
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Seljord
Fylker:
Vestfold og Telemark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Oppstart:
Oktober 2022
Antatt åpnet:
Juni 2023

Kolletivtknutepunkt Seljord. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Drift Sør, Semsvegen 42, Notodden

Telefon:
99 28 90 95

Kontakter

Ingmar Ulvenes

Prosjektleder
Telefon:
90 73 41 13
E-post:

Bjørn Halvor Hegna

Byggeleder
Telefon:
99 29 90 95
E-post:

Sist oppdatert: