Onsdag kveld falt det ned to isblokker mest sannsynlig fra et av arbeidsteltene (se bilde) på den nye gang- og sykkelbrua over E18.

Isklumpene traff bilen til Gunvor Vinje.

Statens vegvesen og PNC Norge (entreprenør) beklager hendelsen og er først og fremst glad for at det ikke ble alvorlig personskade som følge av nedfallet av isklumpene. Statens vegvesen har i ettertid kontaktet Gunvor Vinje direkte og beklaget hendelsen overfor henne.

Isklumpene falt mest sannsynlig ned fra teltet som brukes til oppvarming av stålet for å ferdigstille den nye gang- og sykkelbrua som går over E18. Entreprenør har umiddelbart tatt ned teltdukene og sjekket brua for å sikre at det ikke ligger is igjen på konstruksjonen. Det er derfor ingen fare for trafikken som ferdes under gang- og sykkelbrua nå.

Når værforholdene tillater det, det vil si når det ikke er lenger sannsynlig fare for at det kan oppstå iskast på grunn av kombinasjon av snø, is og vind, skal teltene settes opp igjen slik at arbeidet med ferdigstilling av gang- og sykkelbrua kan fortsette.

På bildet ser man teltet som isklumper mest sannsynlig falt ned fra. Foto: Statens vegvesen / Anleggsdata AS
Aktuelt for fylke(r): Agder