Det var budskapet da regjeringen 5. april 2017 presenterte NTP 2018 - 2029 . I planen foreslås det en rekke investeringer på E39, men regjeringen vil ikke binde seg til et bestemt årstall for når hele strekningen skal være ferdig utbygd. NTP skal behandles i Stortinget før sommeren.

Mer om Ferjefri E39 i NTP finner du på nettsidene til regjeringen.