Prosjektet er delt opp i syv delprosjekter. Oversikt over disse finner du i undermenyen.

Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet, og denne blir ledet av vegdirektøren. Planlegging og bygging av prosjektene langs E39 blir styrt av de aktuelle fagdivisjonene i Statens vegvesen.